Artikel 1 - Verblijfsduur:


Deze overeenkomst wordt besloten voor een welbepaalde duur en eindigt op het einde van de aangegeven huurperiode. Het verleent aan de huurder onder geen enkele voorwaarde het recht op automatische verderzetting van de overeenkomst.

Tijdens julli en augustus wordt er enkel per week verhuurd, nl. van zondag tot zondag of volgens afspraak.

Tijdens de andere maanden kan er per week-end ( min. 2 nachten ) of per mid-week gereserveerd worden. Ook langere periode mogelijk vb 1 maand, volgens onderlinge afspraak.

Aankomst : tussen 14 en 16 h.

Vertrek: ten laatste om 10u (of 12u indien u zelf de eindpoets doet).

 

Artikel 2 - Contractvoorwaarden:

De reservatie wordt definitief door - binnen een termijn van 10 dagen na verzending van de bevestigingsmail - het voorschot van 10% van het totale huurbedrag te betalen evenals de waarborg van 100€. De betaling van dit voorschot maakt de overeenkomst voor beide partijen bindend.

De overeenkomst wordt besloten tussen beide partijen (huurder en verhuurder) en kan in geen enkel geval, ook niet gedeeltelijk, overgemaakt worden aan derden. Elke inbreuk op deze clausule, stelt een onmiddellijk einde aan de overeenkomst. De in gebreke zijnde huurder, kan geen aanspraak maken op terugvordering van het huurbedrag.

 

Artikel 3 - Waarborg

De waarborgsom bedraagt 100€.

Deze som wordt door de verhuurder via overschrijving terugbetaald na het vertrek van de huurder (maximaal 14 dagen).

Eventuele schade en kosten om de vakantiewoning terug in goede staat te herstellen (inbegrepen eindpoets, verbruik van water en electriciteit), zullen op de waarborgsom in vermindering worden gebracht. Indien de toegebrachte schade meer dan 100€ bedraagt, kan dit op de huurder verhaald worden.

Bij verlies van sleutels zal er 25€ van de waarborgsom worden ingehouden.

 

Artikel 4 - Betalingschema:

Bij reservering : 10% van het totale huurbedrag + waarborg (100€)
30 dagen voor aankomst : resterende 90% van het totale huurbedrag.

 

Artikel 5 - Ontvangen en terugbrengen sleutels

U kan de sleutels op een afgesproken tijdstip in Lauwe of op het domein SeaSide Village komen ophalen en/of terugbrengen.

 

Artikel 6 - Verbruik van water en elektriciteit, pellets ( verwarming met electriciteit en pelletkachel)

Kostprijs electriciteit: inbegrepen in de prijs

Kostprijs pellets : inbegrepen in de prijs

Kostprijs water : inbegrepen in de huurprijs

 

Artikel 7 - Annulatie door de huurder:

Elke annulatie dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren.

Bij annulatie voorafgaande de afgesproken aankomstdag wordt het op dat moment reeds betaalde huurbedrag niet teruggestort, tenzij de verhuurder erin slaagt voor diezelfde periode een nieuwe huurder te vinden.

Bij het vroegtijdig beëindigen van het verblijf, wordt er geen terugbetaling van de resterende dagen uitgevoerd. Het bedrag blijft ten goede van de verhuurder.

 

Artikel 8 - Annulatie door de verhuurder:

De verhuurder maakt het volledige huurbedrag over aan de huurder.

 

Artikel 9 - Gebruik van de vakantiewoning:

De huurder dient het vreedzaam en rustig karakter van het vakantieverblijf te respecteren en houdt zich aan het gebruik van de woning, tuin en omgeving conform de bestemming.

Het is niet toegestaan te roken in de vakantiewoning.

 

Artikel 10 - Aantal personen:

De overeenkomst is opgesteld voor maximaal 7 personen. Indien dit maximaal aantal wordt overschreden, heeft de verhuurder het recht het teveel aan personen te weigeren.

 

Artikel 11 - Huisdieren:

Huisdieren zijn niet toegelaten.

 

Artikel 12 - Parking

De woning beschikt over één genummerde privé parking dichtbij het huisje en is inbegrepen in de huurprijs.

 

Artikel 13 - Eindschoonmaak:

De eindschoonmaak kost 50€

 

Artikel 14 - Verzekeringen:


De huurder is aansprakelijk voor schade voortvloeiend of toegebracht door hemzelf of personen tot wie hij toegang tot het verblijf heeft verleend. Het is de huurder aangewezen zich in te dekken tegen dergelijke risico's.

 

Artikel 15 - Klachten

Gelieve bij aankomst de woning te inspecteren en eventuele onregelmatigheden te noteren. Gelieve deze onregelmatigheden ook binnen de 24u na uw aankomst per telefoon te bevestigen. Nadien worden er geen klachten meer aanvaard. Bij ernstige klachten = foto’s en aangetekende brief.

 

Artikel 16 - Belgisch recht

Op deze overeenkomst is belgisch recht van toepassing. Partijen komen overeen dat eventuele geschillen worden voorgelegd aan de belgisch bevoegde rechter.